ดุสิตโพลเผยคนส่วนใหญ่กังวลโควิด-19 ไม่ค่อยมั่นใจรัฐคุมอยู่

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อกรณีความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเมื่อถามว่าประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากน้อยเพียงใดนั้น พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ 51.35% ตอบว่าค่อนข้างวิตกกังวล อันดับ 2 วิตกกังวลมาก 37.95% อันดับ 3 ไม่ค่อยวิตกกังวล 9.25% และอันดับ 4 ไม่วิตกกังวลเลย มีเพียง 1.45%

เมื่อถามถึงเรื่องที่ประชาชนวิตกกังวลมากที่สุด 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 กังวลเรื่องการแก้ปัญหาของรัฐบาล อันดับ 2 กังวลเรื่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อันดับ 3 กังวลเรื่องการติดเชื้อโควิด-19 อันดับ 4 กังวลเรื่องรายได้ และอันดับ 5 กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน

สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการใน 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 จำกัดวงการระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุด อันดับ 2 ควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจัง อันดับ 3 เร่งตรวจหาเชื้อในวงกว้าง อันดับ 4 ลดค่าน้ำค่าไฟ/ใช้น้ำไฟฟ้า อันดับ 5 พักชำระหนี้ให้ประชาชนทุกกลุ่ม

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนสามารถช่วยป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ พบว่า อันดับ 1 ตอบว่าสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน อันดับ 2 อยู่บ้านให้มากที่สุด อันดับ 3 ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก อันดับ 4 ล้างมือบ่อยๆ อันดับ 5 ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

สำหรับความมั่นใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 มีมากน้อยเพียงใดนั้น พบว่า อันดับ 1 ไม่ค่อยมั่นใจ 36.09% อันดับ 2 ค่อนข้างมั่นใจ 33.07% อันดับ 3 ไม่มั่นใจเลย 22.66% อันดับ 4 มั่นใจมาก 8.18%

อนึ่ง ผลการสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,970 คน (สำรวจทางออนไลน์) โดยดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย.63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 เม.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top