กทม. เปิดตัว BKK HELP อำนวยความสะดวกบริจาคอาหาร-สิ่งของสู้ภัยโควิด

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากกรณีผู้มีจิตศรัทธานำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นจำนวนมากนั้น การแจกอาหารหรือสิ่งของให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ดี แต่การรวมตัวและสัมผัสของประชาชนเป็นจำนวนมาก อาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยที่ทุกคนไม่ตั้งใจ

ดังนั้น กทม.จึงได้จัดทำระบบ BKK HELP สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะแจกอาหารหรือสิ่งของด้วยตนเอง โดยมีวิธีการเข้าใช้ระบบดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://bkkhelp.bangkok.go.th/ และเลือกจุดแจกสิ่งของ จาก 71 จุดที่ กทม.จัดไว้ โดยแต่ละจุดจะมีรายละเอียดว่ามีผู้แจ้งความประสงค์ไว้แล้วในช่วงเวลาใดบ้าง และมีหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานของแต่ละจุดในพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริจาคดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

2.โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในระบบ ชี้แจงรายละเอียด และทำการนัดหมายล่วงหน้า จากนั้นรอรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

3.อัปเดตจุดบริจาคลงเว็บไซต์ และ

4.นำสิ่งของหรืออาหารมาบริจาคแจกจ่าย โดยสำนักงานเขตในพื้นที่จะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก อาทิ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) โดยจัดพื้นที่นั่งรอ พื้นที่นั่งทาน และพื้นที่สำหรับทิ้งขยะ พร้อมแนะนำวิธีการแจกของอย่างถูกต้องปลอดภัยทั้งผู้แจกและผู้รับ

วิธีการแจกสิ่งของด้วยเองผ่านระบบ BKK HELP นั้น ทำให้ผู้แจกและผู้รับสามารถนัดหมายได้ล่วงหน้า แก้ปัญหาความแออัดในการรับสิ่งของหรืออาหาร สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่มารับบริจาคได้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคด้วย

ทั้งนี้ กทม.จัดจุดแจกสิ่งของ เบื้องต้นกำหนดไว้จำนวน 71 จุด ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต และจัดช่วงเวลาในการแจกออกเป็น 3 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 07.00 – 09.00 น. รอบกลางวัน 11.00 – 13.00 น. และรอบเย็น เวลา 16.00 – 18.00 น.

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 เม.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top