เกาะติดครม.พิจารณาเยียวยาเกษตรกร-คลายล็อก-เลื่อนวันหยุด พ.ค.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งวันนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเสนอมติจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวานนี้ (27 เม.ย.) ในการขยายการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลา 22.00 – 04.00 น.ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563

รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านตัดผม ร้านค้าขนาดเล็ก ตลาดนัด ทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรฐาน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.

กระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกร โดยจะต้องใช้งบประมาณจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน แก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 และภัยแล้ง จำนวน 9 ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ 15,000 บาท โดยจะยึดโยงฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจสอบจากฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

และการพิจารณาการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างต่อเนื่อง และ แผนบริหารจัดการเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … รวม 3 ฉบับ ตามมาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอเลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ออกไป ประกอบด้วย 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติ, 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล, 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา และวันที่ 11 พฤษภาคม วันพืชมงคล เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนออกนอกพื้นที่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 พ.ศ.2562-2570 พร้อมทั้งเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

กระทรวงพาณิชย์ เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2562/63 เพิ่มเติม

กระทรวงพลังงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวม 2 ฉบับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 เม.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top