ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ‘ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป’ เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 25 ล้านหุ้น

นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บล.โนมูระ พัฒนสิน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ของ IIG ในวันที่ 30 เม.ย. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

IIG มีแผนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 25 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายจำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Center) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 2. เพื่อลงทุนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัท จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อที่บริษัทจะสามารถสร้างความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อช่วยให้องค์กรลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล และเติบโตได้อย่างแท้จริง

ขณะที่นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IIG กล่าวว่า IIG เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

“ตอนนี้ IIG ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งเรียบร้อย และถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกในตลาด mai เพราะว่าบริษัทวางแผนจะเข้าระดมทุน เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม การลงทุนของบริษัท จะมีการศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุน และศึกษาสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสม และเพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนทุกท่าน อีกทั้ง IIG ยังมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทอีกด้วย” นายสมชาย กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 เม.ย. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top