THAI ได้รับต่ออายุใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยการบิน IOSA

เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บมจ. การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับมอบใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การรักษาความปลอดภัย และการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (IATA Operational Safety Audit : IOSA) ซึ่งเป็นการตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานของการปฏิบัติการ และความปลอดภัยด้านการบินที่มีมาตรฐานที่สุด

ทั้งนี้ การบินไทยเป็นสายการบินรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IOSA ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2547 และได้รับการต่ออายุใบรับรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมทั้งการปฎิบัติการบินที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากล

ทั้งนี้ สายการบินที่เป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Member) จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับการประเมินทุกสองปี

การบินไทยมุ่งมั่นรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบินไทยมีความพร้อมในการกลับมาทำการบินให้บริการผู้โดยสารอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 พ.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top