LH Bank เร่งช่วยลูกค้าเอสเอ็มอี พร้อมให้เงินกู้เสริมสภาพคล่อง

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) ในเครือบมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ได้รับเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องและพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเร็ว

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา LH Bank ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และในการ ให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และมาตรการช่วยเหลือจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ดังนี้

มาตรการที่ 1 การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เม.ย.-ก.ย. 63 ให้แก่ลูกค้าธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อช่วยให้มีสภาพคล่องรองรับรายจ่ายที่จำเป็น

มาตรการที่ 2 การสนับสนุนเงินกู้เพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่อง ให้แก่ลูกค้าธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 500 ล้านบาท และลูกค้าสามารถกู้เพิ่มได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 ในอัตราดอกเบี้ย 2% เป็นระยะเวลา 2 ปี และไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือน

ธนาคารมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือลูกค้าให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี และเห็นว่ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 พ.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top