กฟน.-กฟภ.แจงมาตรการลดค่าไฟยันใช้หน่วยฐานเดือน ก.พ.63 เป็นเกณฑ์

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะโฆษก กฟน.และนายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในฐานะโฆษก กฟภ. ร่วมแถลงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวทั่วประเทศกว่า 22 ล้านราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด ประกอบด้วย บ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟภ. 74 จังหวัด และกฟน. 3 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค.63 ทั้ง กฟภ.และ กฟน. จะใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนก.พ.63 เป็นหน่วยเดือนฐานในการเปรียบเทียบการคำนวณค่าไฟฟ้าตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าจะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าในเดือน มิ.ย.63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กฟน. ระบุว่า หน่วยการใช้ไฟฟ้าสำหรับเดือน ก.พ.63 ที่ใช้เป็นฐานในการอ้างอิงนั้น ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 ก.พ.-13 มี.ค.63 ส่วนหน่วยสำหรับเดือน มี.ค.63 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 มี.ค.-13 เม.ย.63 หน่วยสำหรับเดือน เม.ย.63 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 เม.ย.-13 พ.ค.63 และหน่วยสำหรับเดือน พ.ค.63 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 พ.ค.-13 มิ.ย.63

ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.63 สามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนลดการใช้ไฟฟ้า ไปชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งจะได้รับสิทธิส่วนลดโดยอัตโนมัติ ส่วนกรณีที่ได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้สิทธิส่วนลด ทาง กฟน.จะคืนเงินโดยหักลดใบค่าไฟฟ้าเดือน มิ.ย.63 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิส่วนลดการใช้ไฟฟ้าได้ตามมาตรการนี้ที่ www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.63 เป็นต้นไป

ขณะที่ กฟภ.ระบุว่า หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระค่าไฟฟ้าเดือน มี.ค.-เม.ย.63 ไปแล้วทาง กฟภ.จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้า โดยหักคืนเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าในเดือน มิ.ย.63 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามยอดเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย.63 สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.63 และตรวจสอบค่าไฟฟ้าฝ่าย www.pea.co.th , PEA Smart Plus , 1129 PEA Call Center และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย.63 ผ่านบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ระบบจะตัดบัญชี/บัตรเครดิต ในวันที่ 11 พ.ค.63 ด้วยยอดเงินที่ปรับปรุงตามมาตรการแล้ว

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยครั้งนี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน มี.ค.-พ.ค.63 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1.1 ของกฟภ. และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 ของ กฟน. จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1.2 และ 1.2 ของกฟภ. และประเภท 1.2 และ 1.3 ของ กฟน. ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4 เงื่อนไข ได้แก่

  • หน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยเดือน ก.พ.63 จ่ายเท่าหน่วยตามการใช้จริง
  • หน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย จ่ายเท่ากับหน่วยเดือน ก.พ.63
  • หน่วยการใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย จ่ายเท่าหน่วยเดือน ก.พ.63 บวกกับ 50% ของหน่วยส่วนเกินจากเดือน ก.พ.63
  • หน่วยการใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 หน่วย จ่ายเท่าหน่วยเดือนก.พ.63 บวกกับ 70% ของหน่วยส่วนเกินจากเดือน ก.พ.63

นายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟภ.กล่าวว่า กฟภ.จะปรับระบบบิลค่าไฟฟ้าที่รวมส่วนลดจาก มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 63 ดังนั้น แนะนำให้ประชาชนรอชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 63 เป็นต้นไป เพื่อจะได้จ่ายค่าไฟฟ้าที่มีส่วนลดแล้ว

รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้าเดือนมี.ค.-เม.ย.63 ก็สามารถไปชำระหลังวันที่ 8 พ.ค.63 ได้ เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบชำระเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะปรับอัตราค่าไฟฟ้าของประชาชนที่รวมส่วนลดแล้วเช่นกัน แม้ประชาชนจะมีบิลที่ไม่เห็นส่วนลด แต่เมื่อชำระเงินจะได้รับส่วนลดทันที

ผู้ที่ชำระค่าไฟฟ้าในรอบบิลเดือน มี.ค.-เม.ย. 63 ไปก่อนวันที่ 8 พ.ค. 63 ซึ่งเป็นราคาเต็มที่ยังไม่ได้หักส่วนลด ทาง กฟภ.จะคืนส่วนลดให้โดยการหักในบิลค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน มิ.ย.63 เป็นต้นไป เช่น เดือนมี.ค.และเม.ย.63 ได้ส่วนลดค่าไฟฟ้ารวม 500 บาท ทางการไฟฟ้าจะหักค่าใช้ไฟฟ้าให้ทันที 500 บาทในบิลเดือน มิ.ย.63 แต่หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 500 บาท ของส่วนลดดังกล่าว ก็จะไปหักต่อในเดือนถัดไป เป็นต้น ส่วนบิลค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.63 จะไม่มีปัญหาเนื่องจากเป็นบิลที่ออกหลังการปรับระบบหักส่วนลดค่าไฟฟ้าแล้ว ซึ่งประชาชนจะเห็นค่าไฟฟ้าที่แท้จริงที่รวมส่วนลดเรียบร้อยแล้วในบิล

สำหรับผู้ที่ชำระค่าไฟฟ้าผ่านการหักบัญชีธนาคาร ขณะนี้ กฟภ.ให้ธนาคารชะลอการหักบัญชีไว้ก่อนจนกว่าจะปรับระบบเสร็จในวันที่ 11 พ.ค. 3 ทางธนาคารจึงจะกลับมาหักบัญชีได้

ด้านนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. กล่าวว่า กฟน.จะปรับระบบบิลค่าไฟฟ้าที่รวมส่วนลด ตามมาตรการรัฐ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63 ดังนั้น ขอให้ประชาชนรอไปชำระค่าไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63 ได้ทุกช่องทาง ซึ่งประชาชนจะได้จ่ายค่าไฟฟ้าตามจริงที่หักส่วนลดค่าไฟฟ้าแล้ว ส่วนผู้ที่ชำระก่อนวันดังกล่าวเต็มจำนวนโดยยังไม่ได้หักส่วนลดนั้น ทาง กฟน.จะคืนส่วนลดให้ในบิลรอบเดือนมิ.ย.63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ยืนยันว่าทั้ง กฟน.และ กฟภ. จะไม่มีการตัดไฟฟ้า หรือ ส่งหนังสือเตือนชำระค่าไฟฟ้ากรณีชำระค่าไฟฟ้าล่าช้า ตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หรือจนกว่าการไฟฟ้าจะออกประกาศกลับมาเข้าสู่ระบบการตัดไฟฟ้าตามปกติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 พ.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top