EIC เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โทสาขา Entertainment Innovation เน้นความเป็น Creative Technologist

ศูนย์นวัตกรรมบันเทิง (Entertainment Innovation Center หรือ EIC) ภายใต้มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) ซึ่งได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon University) สหรัฐอเมริกา ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทด้านนวัตกรรมบันเทิง (Entertainment Innovation) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำของผู้ที่สนใจในวงการสื่อและการบันเทิง โดยนำเทคโนโลยีมาสร้างโปรเจคและองค์ความรู้ใหม่ ขณะที่นักศึกษาจะได้ฝึกงานลงสนามจริงกับบริษัทแนวหน้าด้านสื่อ ดนตรี ทีวี/ภาพยนตร์ เกมส์ และการแสดงศิลปะของประเทศไทย

ทาง EIC ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ในหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 โดยผู้สมัครปีการศึกษาเทอม Fall 2020 จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา หากมีโปรไฟล์ที่โดดเด่น

หลักสูตรสหวิทยาการนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมบันเทิง (Entertainment Innovation Center หรือ EIC) ภายใต้มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล โดยเปิดรับนักศึกษาจากหลากหลายพื้นหลังและความเชี่ยวชาญ ซึ่งการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำในแบบนักเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technologist) ผ่านวิชาต่างๆ เช่น “Fundamentals of the EIC” ปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยี พร้อมรับฟังการบรรยาย จากอาจารย์รับเชิญผู้เป็นผู้นำในวงการทั้งประเทศไทยและระดับโลก — “Building Virtual World” สร้างโลกเสมือนของตัวเองทุกๆ 2 สัปดาห์ผ่านการใช้เทคโนโลยี VR/AR ร่วมกับทีมนักศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้ง Programming, Creative, และ Art and Design — “Visual Storytelling” เรียนรู้ศาสตร์ของการเล่าเรื่องด้วยภาพในแบบของผู้ผลิตภาพยนตร์

นอกจากนี้ นักศึกษา EIC ยังจะได้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ผ่าน Capstone Project พัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีอย่าง AR/VR และ immersive experience ร่วมกับองค์กรพันธมิตรของสถาบันและผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะนักศึกษาจะได้แสดงความสามารถของตนเองต่อบริษัทชั้นนำ และหากผลงานเข้าตาก็อาจจะได้ร่วมงานในโปรเจคด้วยเช่นกัน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) สาขานวัตกรรมบันเทิง (Entertainment Innovation) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่อง AR/VR, Immersive Technology, Interactive Entertainment, และด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical and Computer Engineering) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่อง AI, Blockchain, Data Analytics, Cyber Security โดยใช้หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มีเป้าหมายในการช่วยสร้างเครือข่ายและเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 พ.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Back to Top