CMKL Universityล่าสุด

มหาวิทยาลัย CMKL จัดงานสัมมนา CMKL Innovation Summit 2021 “Into the Metaverse”

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล จัดงานสัมมนา CMKL Innovation Summit 2021 เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในโปรเจ็กต์การวิจัยและพัฒนาท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้ธีม “Into the…

มหาวิทยาลัย CMKL x KMITL พัฒนา APEX Supercomputer ใช้ AI คัดกรองโควิด-19 สายพันธุ์มิว

มหาวิทยาลัย CMKL และ KMITL เผยความสำเร็จในการพัฒนาใช้ AI เพื่อคัดกรองไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์มิว (Mu) ด้วยการใช้ APEX Supercomputer ที่สามารถใช้ AI ตรวจหาเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยสกัดการกลา…

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลเตรียมมอบทุนป.เอก 9 ทุน หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เตรียมมอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ทุน โดยในหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย…

EIC เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โทสาขา Entertainment Innovation เน้นความเป็น Creative Technologist

ศูนย์นวัตกรรมบันเทิง (Entertainment Innovation Center หรือ EIC) ภายใต้มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) ซึ่งได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)…
Back to Top