ครม.ผ่านร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี 63 จำนวน 8.84 หมื่นลบ.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยครม.ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงข้อเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน 11,942.4021 ล้านบาท จากผลการพิจารณาตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 จำนวน 100,395 ล้านบาท เป็นจำนวน 88,452.5979 ล้านบาท

ตามผลการรับฟังความคิดเห็น ผลการตรวจสอบรายละเอียดการโอนงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

โดยสำนักงานประมาณได้ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สำนักงบประมาณ ระหว่างวันที่ 21 เม.ย.-5 พ.ค.63

ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาในวาระที่ 1, 2 และ 3 ในวันที่ 28 พ.ค.63 ต่อจากนั้นจะเสนอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้ภายในกลางเดือน มิ.ย.63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 พ.ค. 63)

Tags: , ,
Back to Top