สนพ.เผยยอดใช้ B100 เดือน มี.ค.อยู่ที่ 5.32 ล้านลิตร/วัน

นางสาวชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันชีวภาพ ในช่วงวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2563 พบว่าปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือน มี.ค. อยู่ที่ 4.83 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณการใช้อยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน

โดยปริมาณการใช้อยู่ในช่วงการดำเนินการตามนโยบายภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ซึ่งมีส่วนผสม B100 สัดส่วน 10% ในน้ำมันดีเซล เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน

ขณะที่ราคา B100 อยู่ที่ 24.87 บาทต่อลิตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.27 บาทต่อลิตร เป็นผลจากราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 2.70-2.80 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) อยู่ที่ 20-21 บาทต่อ กก. ในช่วง มีนาคม-เมษายน นี้ ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกมามากประกอบกับการบริโภคพลังงานที่ลดลงจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณการผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนเมษายนจะมีประมาณ 1.702 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.306 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.482 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.267 ล้านตัน ของเดือนมีนาคม คิดเป็น 14.84% และ14.61% โดยมีแนวโน้มราคาจะปรับตัวลดลงอีก ขณะที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ได้เร่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดซื้อ CPO ในส่วนที่เหลือ 37,550 ตัน เพื่อนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าซึ่งจะช่วยดูดซับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ

ส่วนสถานการณ์เอทานอล มีปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายน อยู่ที่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1.17 ล้านลิตรต่อวัน แต่ปริมาณการใช้เอทานอลเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.52 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.15 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ยังคงทำให้การใช้รถยนต์ในการเดินทางลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดลง และทำให้การใช้เอทานอลลดลงตามไปด้วย

สำหรับโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 26 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน ปริมาณการผลิตจริงในเดือนมีนาคม อยู่ที่ 4.49 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 0.65 ล้านลิตรต่อวัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top