KBANK รับควง เอแบงก์ พบแบงก์ชาติเมียนมา หารือแนวทางขยายธุรกิจ

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเรื่องธนาคารเอยาวดี ฟาร์มเมอร์ ดีเวลลอปเม้นท์แบงก์ (เอแบงก์) และ KBANK เข้าพบธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเรื่องการเข้าร่วมลงทุนในธนาคารเอแบงก์นั้น การพบปะในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อพัฒนาธุรกิจของธนาคารในประเทศเมียนมา ซึ่งปัจจุบันตามประกาศของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นั้นสามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจได้ใน 3 รูปแบบดังนี้

  • จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary)
  • จัดตั้งสาขาต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยในเมียนมา (Foreign Bank Branch)
  • การเข้าร่วมลงทุนในธนาคารท้องถิ่นในประเทศเมียนมา (Equity Participation)

KBANK ระบุว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทั้ง 3 ทาง ในการที่จะเข้าไปทำธุรกิจ และจากเนื้อหาของข่าวความเป็นไปได้ของการเข้าลงทุนยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งธนาคารกำลังเจรจารูปแบบการลงทุนและโครงสร้างที่เหมาะสมที่การเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาที่ใช้เงินลงทุนที่คุ้มค่า สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าจะอนุมัติหรือไม่ และในรูปแบบใด

สำหรับการขยายธุรกิจสู่ประเทศเมียนมานั้น ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่ทำให้ประชาชนและธุรกิจในเมียนมาสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น (Financial Inclusion) เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของเมียนมา ขยายโอกาสและความสัมพันธ์ให้แก่ธุรกิจข้ามระหว่างประเทศไทย-เมียนมาได้มากขึ้นด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ม.ค. 63)

Tags: , ,
Back to Top