‘แอร์เอเชีย’ขยายเวลาเก็บวงเงินเครดิต-จองตั๋วใหม่ภายใน 2 ปี เปลี่ยนวันเดินทางไม่จำกัด

รายงานข่าวจากกลุ่มแอร์เอเชียว่า แอร์เอเชียขยายระยะเวลาการเก็บวงเงินเครดิต โดยสามารถนำไปจองตั๋วได้ใหม่ภายใน 2 ปี โดยระบบจะขยายระยะเวลาให้อัตโนมัติสำหรับผู้ที่ได้รับวงเงินเครดิตไปแล้ว รวมถึงยังคงเสนอให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางวันที่ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถรับข้อเสนอทางเลือกได้ทันที ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดครั้ง: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางด้วยตัวเองโดยสายการบินฯ ยังคงให้บริการเที่ยวบินนั้นอยู่ จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม

การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องทำการสำรองที่นั่งใหม่ภายใน 730 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ตามตารางบินที่มีให้บริการ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนการรับข้อเสนอของท่านผ่านทาง AVA ใน support.airasia.com or airasia.comได้ที่ คู่มือการรับข้อเสนอกรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากโดควิด-19 โดยได้รับวงเงินเครดิตไปก่อนหน้านี้แล้วและยังไม่ได้ใช้จองเที่ยวบินใหม่ วงเงินของท่านจะถูกขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอีกครั้ง

สำหรับการเลือกรับข้อเสนอดังกล่าว ต้องเป็นผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของแอร์เอเชียโดยตรง (airasia.com) เท่านั้น สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ

ขณะนี้มีผู้ติดต่อเพื่อรับข้อเสนอผ่านทาง AVA เป็นจำนวนมาก และทีมงานกำลังดำเนินการให้บริการอย่างสุดความสามารถ โดยจะดำเนินการให้กับคำร้องที่มีวันเดินทางใกล้ถึงกำหนดที่สุดเป็นลำดับแรก

แอร์เอเชียให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสารและพนักงานเป็นอันดับแรก รวมทั้งจะปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลท้องถิ่น สำนักงานการบินพลเรือน หน่วยงานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นและองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด

ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติมผ่าน Twitter (@AirAsia_Thai) และเฟซบุ๊ก (facebook.com/airasia) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) อีกทั้งผู้โดยสารยังสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้เองผ่านช่องทาง “สถานะเที่ยวบิน” บน airasia.com

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 พ.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top