10 พฤติกรรม ‘New Normal’ ของคนไทยยุคโควิด-19

สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์โควิด-19” จำนวนทั้งสิ้น 1,064 คน (สำรวจทางออนไลน์ ประกอบกับการโทรศัพท์สอบถามเหตุผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พฤติกรรมของคนไทยต้องปรับเปลี่ยนไป ซึ่งบางอย่างกลายเป็น New Normal หรือความปกติใหม่ที่ต้องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอยู่ การทำงาน การเรียน หรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน สรุปผลได้ ดังนี้

10 พฤติกรรม New Normal” ของประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อันดับ 1 การท่องเที่ยว 71.05%

  • เลือกเที่ยวเฉพาะสถานที่ที่มั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโรค การเลือกพาหนะเดินทาง ฯลฯ

อันดับ 2 ช้อปปิ้ง เดินห้างสรรพสินค้า 61.18%

  • ต้องระมัดระวังตัว ไปเมื่อจำเป็น ลดจำนวนครั้งที่ไป มีสิ่งป้องกัน พกเจลล้างมือ ฯลฯ

อันดับ 3 การเดินทาง 59.68%

  • ป้องกันตัวเองเมื่อใช้รถสาธารณะ ตื่นเช้ากว่าเดิม พกเจลแอลกอฮอล์ เดินทางเมื่อจำเป็น ฯลฯ

อันดับ 4 ปาร์ตี้ สังสรรค์ 59.40%

  • ลดการปาร์ตี้ สังสรรค์ ไปเฉพาะเท่าที่จำเป็น ระมัดระวังตัวมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 5 การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด-19 56.39%

  • ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่แออัด สุ่มเสี่ยง ฯลฯ

อันดับ 6 การซื้อของกินของใช้ 47.27%

  • เน้นเรื่องความสะอาด ปลอดภัย เลือกของที่มีประโยชน์ ราคาไม่แพง ฯลฯ

อันดับ 7 การทำบุญ บริจาค 46.43%

  • เลือกสถานที่ที่สะอาด ไม่แออัด ไปในวาระสำคัญหรือโอกาสพิเศษเท่านั้น ใช้วิธีการโอนเงิน ฯลฯ

อันดับ 8 การดูแลสุขภาพตัวเอง 45.39%

  • เอาใจใส่สุขภาพ ออกกำลังกาย กินอาหารเสริม วิตามิน ปรึกษาแพทย์ ฯลฯ

อันดับ 9 การเลือกอาหารการกิน 45.11%

  • เลือกอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ภาชนะปิดมิดชิด ทำทานเอง ฯลฯ

อันดับ 10 การประกอบอาชีพ/การหารายได้ 42.39%

  • สู้งาน ขยัน อดทน ไม่เลือกงาน เน้นความปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค ฯลฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 พ.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top