บอร์ด EXIM BANK มีมติเอกฉันท์ให้ ‘พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา’ นั่งเอ็มดีต่อสมัยที่ 2

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคาร EXIM BANK มีมติเอกฉันท์ให้ต่อวาระนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งจะครบวาระ 4 ปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK สมัยที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536

เนื่องจากการบริหารงานของนายพิศิษฐ์ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาทำให้ EXIM BANK มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเติบโตทั้งด้านสินเชื่อและการรับประกัน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจและบริการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยแม้ในภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในช่วงวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง EXIM BANK โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top