พาณิชย์เล็งใช้ประโยชน์ FTA ดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิต-ส่งออกนมในอาเซียน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมเปิดตัวโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ซึ่งร่วมกับกรมปศุสัตว์ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งขยายตลาดส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA)

ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดอบรมเทคนิคการทำธุรกิจ การตลาด การเตรียมความพร้อมมาตรฐานส่งออกให้กับเกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการโคนมของไทย รวมทั้งพาไปสำรวจตลาดและจับคู่ธุรกิจในจีน และสิงคโปร์ โดยประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมโคนมไทยได้รับการพัฒนา และมีกระบวนการผลิตนมที่มีคุณภาพ รวมถึงยังใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดการผลิต นอกจากนี้ ความตกลงการค้าเสรี ยังมีส่วนช่วยขยายการส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมได้มากขึ้น ส่งผลให้ในปี 2562 มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 12.4% มูลค่าการส่งออกรวม 536.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะอาเซียนเป็นตลาดส่งออกสำคัญ โดยมีมูลค่า 443.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และจีน มูลค่า 28.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

ไทยมีประเทศคู่เอฟทีเอ จำนวน 14 ประเทศ จาก 18 ประเทศ ได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้านมและผลิตภัณฑ์จากไทยแล้ว ได้แก่ อาเซียน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และฮ่องกง เหลือเพียง 4 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และเปรู ที่ยังเก็บภาษีนำเข้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมจากไทย เช่น ญี่ปุ่น เก็บภาษีนำเข้าสินค้านม 21.3-25.5% เกาหลีใต้ เก็บภาษีนม 26.8% โยเกิร์ต 28.8% และอินเดีย คงภาษีสินค้านมที่ 20-60% เป็นต้น

ทั้งนี้ แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 แต่การส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย อาทิ UHT โยเกิร์ต นมเปรี้ยว ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-เมษายน) มีมูลค่าการส่งออก 186.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 13% ตลาดส่งออกสำคัญคือ อาเซียน มีมูลค่าส่งออก 159.9 ล้านเหรียญสหรัฐ มีตลาดหลัก ได้แก่ กัมพูชา มูลค่า 61.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 22% เมียนมา มูลค่า 24.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 20.23% ฟิลิปปินส์ มูลค่า 24 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 20% สปป.ลาว 20.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 17% และสิงคโปร์ มูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 17% และตลาดส่งออกสำคัญรองลงมาคือ ฮ่องกง มูลค่าส่งออก 6.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และจีน มูลค่า 6.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 มิ.ย. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top