โพลชี้โควิด-เศรษฐกิจแย่ ทำคนตกงาน วอนรัฐช่วยจ้างงาน-ลดภาษี

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี”ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน” จำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดว่าสาเหตุของ “วิกฤตว่างงาน” มาจากเรื่องอะไร?

 • อันดับ 1 การแพร่ระบาดโควิด-19 88.18%
 • อันดับ 2 เศรษฐกิจไม่ดี 74.03%
 • อันดับ 3 ปิดกิจการ 46.22%
 • อันดับ 4 ไม่มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม 45.35%
 • อันดับ 5 เลือกงาน 21.12%

2.ประชาชนคิดว่า “การว่างงาน” ทำให้เกิดปัญหาอะไร? ตามมาบ้าง

 • อันดับ 1 หนี้สิน 88.91%
 • อันดับ 2 ความเครียด/สุขภาพจิต 85.73%
 • อันดับ 3 ปัญหาความยากจน 73.48%
 • อันดับ 4 ปัญหาครอบครัว 73.29%
 • อันดับ 5 ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ 67.60%
 • อันดับ 6 ฆ่าตัวตาย 60.08%
 • อันดับ 7 การคดโกง หลอกลวง ต้มตุ๋น 52.75%
 • อันดับ 8 ทุจริต/คอรัปชั่น 42.82%

3.กรณี “วิกฤตว่างงาน” ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องอะไร?

 • อันดับ 1 การจ้างงานจากภาครัฐ 71.00%
 • อันดับ 2 มาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษี 63.82%
 • อันดับ 3 ให้เงินช่วยเหลือ/ค่าครองชีพ 58.58%
 • อันดับ 4 ฝึกอาชีพ 54.22%
 • อันดับ 5 หาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 44.91%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 มิ.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top