คนร.เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการขสมก. หวังฟื้นกลับมามีกำไรไม่เป็นภาระภาครัฐ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณารายละเอียดเพื่อให้สามารถเดินแผนฟื้นฟูให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทำให้ ขสมก.สามารถฟื้นกลับมามีกำไรและเป็นองค์กรที่น่าภาคภูมิใจได้สำเร็จ โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.มีกรอบการดำเนินการครอบคลุมทั้งการจัดหารถโดยสารปรับอากาศ โดยปรับรูปแบบให้เป็นสินทรัพย์เอกชน ลดภาพต้นทุนในการดูแล มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ปรับปรุงเส้นทางเดินรถไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้า เรือ เป็นต้น มีการพัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจโดยดึงภาคเอกชนร่วมลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์คาดหวังว่า ในระยะยาวรัฐบาลจะไม่ต้องรับภาระหนี้ของ ขสมก. ลดปัญหาจราจรและมลพิษทางอากาศ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ขสมก.สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจนเลี้ยงตัวเองได้ พนักงานมีความภาคภูมิใจในหน่วยงานและเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงแนวทางของรัฐบาลในการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. โดยให้ยึดหลักการสำคัญ ได้แก่ มองประชาชนเป็นหลัก ลดภาระและสร้างเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการ สามารถบริหารจัดการภาระหนี้สินได้โดยไม่กระทบหลักการงบประมาณ องค์การมีความสามารถในการชำระหนี้ เพิ่มความคล่องในการการจราจร เชื่อมโยงระบบคมนาคมทั้ง รถ ราง เรือ สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมอุตสาหกรรมใหม่ๆ ภายในประเทศ เช่น การต่อรถ เป็นต้น ที่สำคัญต้องไม่ลืมดูแลลูกจ้าง พนักงาน และท้ายที่สุด สินทรัพย์ที่มีมูลค่าจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีย้ำในที่ประชุมถึงแนวทางทั้งหมดนี้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร ความเป็นมืออาชีพ เพราะทุกการดำเนินการจะย้อนกลับไปสู่ประชาชน ที่จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคนร.เห็นชอบหลักการการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการขสมก. ซึ่งมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงจากแผนฟื้นฟูเดิมที่ครม.เคยมีมติเห็นชอบไปเมื่อ 25 มิ.ย. 62 เช่น การจัดหารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2,511 คัน จากการซื้อและเช่า เป็นการจ้างวิ่งตามระยะทาง ปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ไม่ให้ทับซ้อน เปลี่ยนค่าโดยสาร จาก 15-20-25 บาทตามระยะทาง เป็น 30 บาท/วันไม่จำกัดเที่ยว เป็นต้น

สำหรับแผนฟื้นฟูใหม่ ขสมก.มีการปรับปรุงเส้นทางเดินรถจาก 269 เส้นทางเป็น 162 เส้นทาง (ขสมก. 108 เส้นทาง รถร่วมเอกชน 54 เส้นทาง) เพื่อไม่ให้ทับซ้อน โดย ขสมก.จะจัดหารถ EV 2,511 คัน ในรูปแบบการจ้างวิ่งจ่ายค่าเช่าตามระยะทาง เอกชนต้องรับภาระค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงทั้งหมด โดยเลือกรายที่เสนอค่าจ้างวิ่งต่ำสุด ซึ่งจากการศึกษาของทีดีอาร์ไอ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจร.) การเดินรถเฉลี่ยจะอยู่ที่ 240 กม./คัน /วัน ซึ่งคาดว่าจะมีต้นทุนค่าจ้างวิ่งประมาณ 4,000 ล้านบาท/ปี ขณะที่ปัจจุบัน ขสมก.มีต้นทุนการบริการกว่า 50 บาท/

ส่วนรถร่วมเอกชนมี 54 เส้นทางนั้นจะเป็นรถ NGV จำนวน 1,500 คัน ซึ่ง ขสมก.จะจ้างให้เอกชนมาร่วมเดินรถโดยจ่ายค่าเช่าวิ่งตามกิโลเมตร เพื่อให้โครงสร้างค่าโดยสารเหมือน ขสมก.ที่ 30 บาท/บาท/วันไม่จำกัดเที่ยวหากไม่จ้างเอกชนวิ่ง ประชาชนจะต้องจ่ายค่าโดยสารเส้นทางของรถร่วมเอกชน ที่ 15-20-25 บาท

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแผนฟื้นฟูฯ และการบริหารจัดการหนี้อย่างละเอียด เพื่อเสนอครม. ภายในมิ.ย.นี้ หลังครม.อนุมัติ ขสมก.จะเร่งออก TOR เปิดประมูลรถ 2,511 คันในเดือนก.ค. –ก.ย. 63 คาดว่าจะลงนามสัญญา ปลายเดือนก.ย. 63 เริ่มรับมอบ ในมี.ค. 2564 ส่งมอบ ครบใน 7 เดือน กำหนดระยะเวลาสัญญาเช่าวิ่ง 7 ปี แบ่งออกเป็น 3 สัญญา ส่วนรถร่วมเอกชน ที่จะเข้ามารับจ้างวิ่ง 54 เส้นทาง จำนวน 1,500 คัน เริ่มส่งมอบเดือนพ.ค. 2564 เดือนละ 300 คันครบในก.ย. 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 63)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top