IVL เข้าซื้อรง.รีไซเคิล PET ในบราซิล ขนาด 9 พันตัน/ปี รองรับขยายธุรกิจ

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) หรือไอวีแอล แจ้งว่าบริษัท Indorama Ventures Polimeros S.A. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้เข้าซื้อกิจการในอัตรา 100% ของบริษัท AG Resinas Ltda. (AG Resinas) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศบราซิล โดยการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

บริษัท AG Resinas เป็นโรงงานรีไซเคิล PET ตั้งอยู่ที่เมือง Juiz de Fora ประเทศบราซิล ซึ่งดำเนินการแปรรูป PET ที่ใช้แล้ว (post-consumer PET) ให้เป็นเกล็ดและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Polyethylene Terephthalate: rPET) ด้วยกำลังการผลิตรวมทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่ 9,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานจัดหาขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางด้านการขนส่ง (logistics)

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในระยะยาวของไอวีแอล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมธุรกิจ PET ในประเทศบราซิล และเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างธุรกิจรีไซเคิลได้โดยทันที พร้อมกับโอกาสที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มิ.ย. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top