สธ.วอนเข้มสกัดโควิดหลังพบย่อหย่อนลงมาก ย้ำมาตรการดูแลโรงหนัง-ฟิตเนส

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจพบสาเหตุที่ประชาชนย่อหย่อนในการดูแลเรื่องสุขอนามัยลงทั้งการสวมหน้ากาก การล้างมือ และการเว้นระยะห่าง โดย 57.4% บอกว่าเป็นเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลง การควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น รองลงมา 36.6% รู้สึกว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำลง และ 28.6% กิจวัตรประจำวันไม่เอื้ออำนวย

“แนวโน้มที่น่ากังวลใจเล็กน้อยคือมีลดระดับการป้องกันตัวเองลงไป อยากเชิญชวนทุกท่านให้ยังคงปฏิบัติต่อเนื่อง” พญ.พรรณพิมล กล่าว

อธิบดีกรมอนามัย ยังกล่าวถึงมาตรการหลักในการดูแลด้านสุขอนามัยในกิจการโรงภาพยนตร์ ได้แก่

 1. ควบคุมทางเข้าออกและลงทะเบียน
 2. ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
 3. ทำความสะอาดพื้นผิวและกำจัดขยะทุกวัน
 4. จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์
 5. ควบคุมจำนวนคน ลดความแออัด ลดเวลา
 6. เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

“จะมีการทำความสะอาดระหว่างรอบ ทำให้ช่วงระหว่างรอบเว้นช่วงมากขึ้น” พญ.พรรณพิมล กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเฉพาะ ได้แก่

 1. การคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการทุกครั้ง หากพบว่ามีไข้ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบจะแจ้งงดให้ใช้บริการ/งดปฏิบัติงาน และแนะนำไปพบแพทย์ โดยผู้ที่มาใช้บริการจะถูกคัดกรองลงทะเบียนอีกครั้งก่อนชมภาพยนตร์ ส่วนพนักงานจะถูกคัดกรองก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงเช็คประวัติไม่มีการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
 2. ควบคุม/งดกิจกรรม เช่น การจัดแสดงดนตรีหรือกิจกรรมอื่นๆ
 3. จัดที่นั่งเว้นระยะห่างในรูปแบบ 2 เว้น 2 และระยะห่างแถวเว้นแถว
 4. ระบบระบายอากาศ จัดให้มีการถ่ายเทที่ดีและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ
 5. สถานที่จำหน่ายของว่างและเครื่องดื่มต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล มีการกำหนดจุดยืนรอ
 6. 6.มีการประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ
 7. ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการแพร่ระบาด

ส่วนมาตรการหลักในกิจการสถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนสนั้น ได้แก่ 1.มาตรการคัดกรอง ลงทะเบียน 2.มาตรการป้องกันโรค ต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนไม่ให้แออัด 3.ทำความสะอาดอุปกรณ์บริเวณที่มีการสัมผัส

“นอกจากจะมีพนักงานทำความสะอาดก่อน ระหว่าง และหลังให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับแจกผ้าชิ้นเล็กๆ ไว้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้บริการแล้ว ต่างฝ่ายต่างต้องช่วยกันดูแล” พญ.พรรณพิมล กล่าว

สำหรับกิจการกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ในระยะต่อไปจะมีการผ่อนปรนเพิ่มเติมตามลำดับหากได้รับความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยดี ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถร่วมประเมินการให้บริการเพื่อที่จะได้ลงไปสำรวจและให้มีการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

“แม้จะมีการผ่อนปรนมาตรการในระยะถัดเพิ่มเติม แต่หากเรายังไม่ละทิ้งมาตรการหลักการคือ ใส่หน้ากากเสมอ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างให้ได้ ลดความแออัด เราจะได้เดินหน้าผ่อนปรนในกิจการต่อไป”

พญ.พรรณพิมล กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มิ.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top