ครม.รับทราบการเตรียมพร้อมกระบวนการฟื้นฟู’การบินไทย’เป็นไปอย่างราบรื่น

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บมจ.การบินไทย (THAI)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายให้ไปพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงของ บมจ.การบินไทย ด้วย

กิจกรรมสำคัญที่การบินไทยจะต้องดำเนินการก่อนศาลนัดไต่สวนคำร้องของฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 ส.ค.63 เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ การเจรจากับเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้คัดค้านการแต่งตั้งผู้ทำแผนและแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการบินไทย และที่ปรึกษากฎหมายอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ปัจจุบัน การบินไทย อยู่ระหว่างการแบ่งกลุ่มประเทศในการยื่นขอให้รับรองการฟื้นฟูกิจการในต่างประเทศ (Recognition) และได้ดำเนินการขอรับรองฟื้นฟูกิจการต่อศาลบางประเทศแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น

สำหรับการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มย่อย ดังนี้

  1. การดำเนินการกับเจ้าหนี้ คู่ค้า และการชำระหนี้
  2. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับศาลต่างประเทศ
  3. การดำเนินการทางด้านทรัพยากรบุคคล
  4. การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก
  5. การบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ
  6. การสนับสนุนการจัดเตรียมสำเนาเอกสารเพื่อแจ้งเจ้าหนี้ และ
  7. การดำเนินการเรื่องงบประมาณและประมาณการผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ จะต้องได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐเพื่อบรรลุผลการการดำเนินการแก้ไขปัญหา บมจ.การบินไทย ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มิ.ย. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top