KBANK ช่วยลูกค้ากว่า 9.15 แสนราย เดินหน้ามาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่า ธนาคารยังคงเดินหน้าหลายมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหากนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 63 ที่ธนาคารเริ่มโครงการช่วยเหลือลูกค้า

จนถึงล่าสุด ณ วันที่ 10 มิ.ย. 63 ธนาคารได้ดูแลช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าบุคคลรายย่อย ผ่านมาตรการของธนาคารและโครงการของทางการแล้วรวมเป็นจำนวนกว่า 9.15 แสนราย

ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการแล้วจำนวน 161,518 ราย ยอดหนี้คงค้างที่ได้รับประโยชน์ 744,007 ล้านบาท โดยมาตรการช่วยเหลือหลักๆ ในส่วนนี้เน้นไปที่การพักชำระเงินต้น พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ตลอดจนลดภาระผ่อนต่อเดือน ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกค้าบุคคลรายย่อยแล้วจำนวน 753,350 ราย ยอดหนี้คงค้างที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 163,488 ล้านบาท

สำหรับมาตรการช่วยเหลือในส่วนนี้ครอบคลุมการพักชำระหรือลดภาระผ่อนสินเชื่อต่อเดือนสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีหลักประกัน สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคาร

ขณะที่มีการให้วงเงินสำหรับสินเชื่อใหม่กับลูกค้าผู้ประกอบการจำนวนกว่า 2.75 แสนล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นวงเงินสินเชื่อที่ปล่อยผ่านโครงการ Soft Loan ของธนาคารออมสิน และโครงการ Soft Loan ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท วงเงินสินเชื่อที่ KBANK ปล่อยกู้เองประมาณ 2.06 แสนล้านบาท และสินเชื่อผ่านมาตรการทางการ โดยมีบสย.ค้ำประกันจำนวน 5.4 หมื่นล้านบาท

“ธนาคารกสิกรไทยพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีสภาพคล่องเพียงพอต่อการประคับประคองธุรกิจ และสามารถเตรียมแผนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็วทันทีที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงตามลำดับในระยะข้างหน้า”

นายปรีดี กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มิ.ย. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top