อเด็คโก้เผย พนักงานส่วนใหญ่อยากเข้าออฟฟิศสลับกับทำงานที่บ้าน

อเด็คโก้ กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำระดับโลก เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดในหัวข้อ “Resetting Normal: Defining the New Era of Work” ซึ่งสำรวจผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวของโควิด-19 ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานในสถานที่ทำงาน

การวิจัยภาคสนามจัดทำขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 โดยผู้ตอบแบบสำรวจประกอบด้วยพนักงานออฟฟิศ (อายุ 18-60 ปี) ในออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวม 8,000 คน

ผลวิจัยเผยให้เห็นว่า โลกของการทำงานพร้อมแล้วสำหรับการทำงานแบบ “ลูกผสม” โดยพนักงาน 74% ที่ตอบแบบสำรวจระบุว่า การทำงานที่ออฟฟิศควบคู่กับการทำงานจากที่บ้านหรือการทำงานระยะไกลคือวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งผู้บริหารบริษัทก็เห็นด้วย โดยผู้บริหาร 77% เชื่อว่าธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ขณะเดียวกัน พนักงาน 69% มองว่าสัญญาจ้างควรให้ค่าตอบแทนตามผลงานมากกว่าชั่วโมงทำงาน ขณะที่ผู้บริหาร 74% ก็เห็นด้วยว่าควรมีการทบทวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังก่อให้เกิดความคาดหวังใหม่ต่อผู้บริหาร โดยความฉลาดทางอารมณ์กลายเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน แต่ช่องว่างด้านทักษะทางอารมณ์และสังคมยังคงมีให้เห็นอย่างชัดเจน โดยพนักงาน 28% ระบุว่าสภาพจิตใจแย่ลงเพราะโควิด และมีเพียงหนึ่งในสิบที่มองว่าผู้บริหารมีความสามารถในการดูแลสุขภาพจิตของพนักงาน

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ยังต้องการเพิ่มทักษะของตนเอง โดย 61% ระบุว่าตนเองมีทักษะดิจิทัลมากขึ้นช่วงล็อกดาวน์ ขณะที่ 69% ต้องการเพิ่มทักษะดิจิทัลอีกหลังสถานการณ์คลี่คลาย และมีหลายทักษะที่พนักงานมองว่ามีความสำคัญ เช่น การบริหารพนักงานจากระยะไกล ทักษะทางอารมณ์และสังคม และการคิดเชิงสร้างสรรค์

ผลวิจัยยังตอกย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเชื่อใจในโลกของการทำงานรูปแบบใหม่ การที่หลายบริษัทลุกขึ้นมารับมือกับความท้าทายเพื่อช่วยเหลือพนักงานในช่วงวิกฤต ส่งผลให้พนักงานมีความเชื่อใจในบริษัทมากขึ้น โดยพนักงาน 88% ระบุว่านายจ้างสามารถทำได้ตามที่คาดหวังหรือเหนือกว่าที่คาดหวังในส่วนของการรับมือกับความท้าทายจากโควิด

อย่างไรก็ดี ความเชื่อใจที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความคาดหวังเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยพนักงาน 80% เชื่อว่านายจ้างต้องรับผิดชอบในการสร้างโลกของการทำงานที่ดีกว่าเดิมหลังวิกฤตโควิด-19 ขณะที่ 73% มองว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล ส่วน 72% เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวบุคคล และ 63% เชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของสหภาพแรงงาน

Alain Dehaze ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอเด็คโก้ กรุ๊ป กล่าวว่า “โลกของการทำงานไม่มีวันกลับสู่ “ภาวะปกติ” แบบที่เราคุ้นเคยก่อนเกิดการระบาดครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงมากมายและกะทันหันในที่ทำงานส่งผลให้เทรนด์ใหม่อย่างการทำงานด้วยความยืดหยุ่น ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร และการเพิ่มทักษะใหม่ กลายเป็นรากฐานความสำเร็จขององค์กร ในขณะที่หลายประเทศเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤต พนักงานก็ได้โอกาส “รีเซ็ต” ธรรมเนียมปฏิบัติเดิมในสถานที่ทำงาน ซึ่งหลายอย่างแทบไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการทำงาน ถึงเวลาแล้วที่ต้องกำหนดบรรทัดฐานที่ดีกว่าเดิม เพื่อสร้างแรงงานแห่งอนาคตที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทำงานอย่างมีประสิทธิผล รู้สึกมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับ”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top