รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้เข้ารัฐ 9 เดือน คิดเป็น 83% ของเป้าหมายทั้งปี

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (กิจการฯ) จำนวน 7,191 ล้านบาท

โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 156,474 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 7,012 ล้านบาท หรือคิดเป็น 83% ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี สคร. ยังต้องมีการเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผลการดำเนินของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
ลำดับที่รัฐวิสาหกิจเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน
1สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล34,304
2บมจ. ปตท. (PTT)29,198
3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)28,619
4ธนาคารออมสิน18,000
5บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)10,500
6ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)5,922
7การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)5,733
8การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)4,020
9บมจ. กสท โทรคมนาคม3,891
10การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)3,839
11อื่นๆ12,448
รวม156,474

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ไม่รวมเงินนำส่งรัฐ ประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Back to Top