นายกฯ ลงพื้นที่ศรีสะเกษ 16 ก.ค.ติดตามความคืบหน้าโครงการรัฐบาล

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ก.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาล

การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการได้ครบวงจร สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้จะได้ติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ New Normal

ช่วงเช้านายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ สวนทุเรียนทับทิม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจะไปมอบประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญหา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ) ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นจะรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มคนรุ่นใหม่กันทรลักษณ์ YSF (Young Smart Farmer) และกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจัดทำโครงการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อฯ และทักทายให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมวิถีโครงการพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ณ วัดสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ และจะปลูกต้นทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โอทอป เช่น การทอผ้า การทอเสื่อกก/หวาย/ไม้ไผ่ เป็นต้น หลังจากนั้นจะพบปะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ของอำเภอขุนหาญ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ค. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top