บขส.จัดรถโดยสารรองรับประชาชนช่วงวันหยุดยาว

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563 บขส. ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดดังกล่าว

โดยในวันที่ 24 ก.ค.63 ที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ กลับภูมิลำเนา จำนวน 74,734 คน บขส. ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) จำนวน 5,067 เที่ยว ขณะที่วันนี้ (25 ก.ค. 63) บขส. ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสาร จำนวน 6,022 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 89,801 คน

อย่างไรก็ดี จากตัวเลขการเดินทางเมื่อวานนี้ พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีประชาชนเดินทาง 93,952 คน ซึ่งคาดว่าประชาชนส่วนหนึ่งหยุดอยู่บ้านเพื่อพักผ่อน และบางส่วนเปลี่ยนการเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว

นอกจากนี้ ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการจัดเที่ยวรถบริการประชาชาชนอย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และต้องไม่เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารโดยเด็ดขาด รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ บขส. และรถร่วมเอกชน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ผู้ขับขี่รถโดยสาร ต้องมีสภาพร่างกายพร้อมให้บริการ

พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสาร ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทั้งภายในรถโดยสารและภายในสถานีขนส่งฯ ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและต้องลงทะเบียนเช็คอิน – เช็คเอาท์ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมทั้งให้ทำความสะอาดรถโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งก่อนและหลัง การให้บริการเป็นประจำด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top