THAI เปิดบ้านชี้แจงผู้ถือหุ้นกู้และสถาบันการเงิน สร้างความเชื่อมั่น

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดประชุมพบปะกับผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรต่างๆ และสถาบันการเงินกว่า 140 แห่ง เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มดังกล่าวเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และอธิบายแนวทางการดำเนินธุรกิจของการบินไทยเพื่อสร้างรายได้และชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในความจำเป็นและประโยชน์ของการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย โดยผู้ถือหุ้นกู้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นกู้ว่า สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการบินไทย คือ ผลประโยชน์ของเจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลายอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะสามารถทำได้ เพราะหากเจ้าหนี้ทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนโดยเร็ว การบินไทยจะสามารถเริ่มจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็วเช่นกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเจ้าหนี้ทุกรายต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ส.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top