การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรองรับนักธุรกิจญี่ปุ่นเดินทางเข้าไทย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับธุรกิจทุกภาคส่วน และกระทบภาคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจไม่สามารถเดินทางไปมาได้โดยสะดวก โดยในช่วงนี้ ทางภาครัฐได้มีการผ่อนคลายเรื่องการเดินทางสำหรับนักธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนช่วยให้ภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญกับประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้

โดยได้ประสานงานกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อธุรกิจ

“บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อรองรับนักธุรกิจจากญี่ปุ่นกว่า 340 ราย เดินทางเข้าประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษ เส้นทางโตเกียว-กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ ทีจี 643 ในวันที่ 13 และวันที่ 27 สิงหาคม 2563” นายชาญศิลป์ระบุ

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ทำการขนส่งสินค้า (Cargo) รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรของทั้งสองประเทศ ในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับ เพื่อสนับสนุนการส่งออกและช่วยเหลือเกษตรกรไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ การบินไทยมีความพร้อมในการจัดเที่ยวบินพิเศษอื่นๆ เพื่อรองรับการเดินทางของนักธุรกิจจากญี่ปุ่นที่ยังคงมีความต้องการเดินทางมายังประเทศไทยในเที่ยวบินต่อๆ ไปอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ส.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top