บอร์ด UV แต่งตั้ง “กำพล ปุญโสณี” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 1 ต.ค.63

บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (UV) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนายกำพล ปุญโสณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจและการลงทุนขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายวรวรรต ศรีสอ้าน ที่ขอลาออก เพื่อช่วยผลักดันกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ส.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top