AIT มั่นใจปีนี้รายได้ตามเป้า 6 พันลบ.แม้ผลงาน ครึ่งปีแรกลดลงจากพิษโควิด

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) กล่าวว่า แม้ในช่วงครึ่งแรกปีนี้ บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของลูกค้า ที่ทำให้การส่งมอบงานหรือการตรวจรับงาน รวมทั้งการรับชำระเงินมีความล่าช้าออกไป ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ มั่นใจรายได้ในปีนี้จะทำได้ 6,000 ล้านบาท ตามเป้าหมาย โดยปัจจุบันมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 อยู่ที่ 6,800 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในปีนี้ และปีหน้า นอกจากนี้ยังมีงานที่อยู่ระหว่างรอใบคำสั่งซื้อจากลูกค้าอีกจำนวนประมาณ 240 ล้านบาท

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯได้รับผลกระทบเฉพาะเรื่องความล่าช้าในการส่งมอบและตรวจรับงาน รวมทั้งการรับชำระเงิน แต่ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องการขายโครงการเนื่องจากเป็นงานภาครัฐที่ปกติบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐกว่า 80% ส่วนกำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทฯสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากโครงการในปีก่อนๆและได้รับผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่รวม 46 ล้านบาท จึงมีผลต่อกำไรสุทธิค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้เพิ่มมาตรการลดความเสี่ยงด้านการขายมากขึ้น ซึ่งคาดว่าการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะลดลงในอนาคต”

นายศิริพงษ์ กล่าว

AIT รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/63 มีกำไรสุทธิ 50.42 ล้านบาท มีความใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิที่ 69.78 ล้านบาท และมีรายได้อยู่ที่ 1,188 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ทำได้ 1,730 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,419 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 2,994 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 110.14 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิ 172.61 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ส.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top