กรมพัฒน์ฯ จัดเสวนา’Well-being Business 2020 โมเดลธุรกิจใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจ’

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานเสวนา ‘Well-being Business 2020 โมเดลธุรกิจใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจ’ เมื่อวานนี้ (11 ส.ค.)

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกธุรกิจมีการพัฒนาสินค้า บริการ พร้อมปรับตัวเตรียมรับมือกับตลาดสินค้า บริการสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงวัยในยุค New Normal ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ (DNA Smart Business Care) มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยเป็นการอบรมแบบเข้มข้นรวม 42 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพ และกระตุ้นแนวคิดในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 ราย ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและสุขภาพ เช่น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สินค้าเวชภัณฑ์แผนโบราณ สกินแคร์ อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจโรงแรม

โดยมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและแนวคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการ เช่น แนวคิดการ Transform ธุรกิจและแนวโน้มเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต (Future Trend) กระบวนการวิจัยเพื่อหา Insight หรือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในยุคดิจิทัล กลยุทธ์เพื่อการสร้างและปรับโมเดลทางธุรกิจที่สอดคล้องกับการค้ายุคใหม่ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ จนนำไปสู่การเป็นต้นแบบสินค้าและบริการยุคใหม่

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ (DNA Smart Business Care) จะได้รับแผนการดำเนินธุรกิจที่เป็นเหมือนแผนที่ชี้ทางเดินในภาวะวิกฤติ เช่น แผนกลยุทธ์พัฒนาแบรนด์และโมเดลธุรกิจ (Brand Management Canvas) ที่จะนำให้ธุรกิจได้มองเห็นโอกาสจากโมเดลธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น และพร้อมปรับตัวให้ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ได้อย่างทันเหตุการณ์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ส.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top