MACO ไตรมาส 1 ขาดทุนจากพิษโควิดฉุดรายได้โฆษณา

นายพุน ฉง กิต ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 63/64 (เม.ย.-มิ.ย. 63) มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจที่ 512 ล้านบาท ลดลง 25.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิ 179 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 37.99 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติโควิด-19 และการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของภาครัฐ

รวมถึงแบรนด์สินค้าและนักการตลาดได้เริ่มจำกัดการใช้จ่ายงบโฆษณา จึงทำให้ธุรกิจโฆษณาทั้งในและต่างประเทศได้รับผลกระทบเชิงลบ สำหรับธุรกิจให้บริการด้านระบบครบวงจรเผชิญความยากลำบากจากการเข้าเจรจาโครงการใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน

“ไตรมาสนี้รายได้รวมที่ลดลงเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งนำไปสู่การบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดของภาครัฐ อาทิ การจำกัดเวลาออกนอกเคหะสถาน การรณรงค์ให้อยู่บ้าน รวมถึงการจำกัดการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้กิจกรรมทางธุรกิจส่วนใหญ่จึงถูกชะลอไว้ชั่วคราว เนื่องจากผู้ชมสื่อโฆษณานอกบ้านมีจำนวนน้อยลงจากผลกระทบดังกล่าวจึงส่งผลให้รายได้จากธุรกิจโฆษณาลดลง 45% คิดเป็น 144 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านรายได้จากธุรกิจให้บริการด้านระบบแบบครบวงจร ลดลง 14.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 368 ล้านบาท” นายพุน ฉง กิต กล่าว

นายพุน ฉง กิต กล่าวอีกว่า การระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี 2563 กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะคงอยู่ในภาวะที่มีความกดดัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 2563 เป็นติดลบ 8.1% จากคาดการณ์เดิมที่ติดลบ 5.3% นอกจากนี้มาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่บริษัท มีธุรกิจสื่อโฆษณา คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะหดตัวอยู่ที่ติดลบ 6.2% และติดลบ 4.4% ตามลำดับ นับเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจทุกภาคส่วน

สำหรับ MACO คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัท จะได้รับผลกระทบในทางลบจากสถานการณ์ข้างต้น อย่างไรก็ตาม จะยังคงรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจโดยการดูแลให้ MACO มีกระแสเงินสดที่เพียงพอและมีสภาพคล่องที่ดี เมื่อตลาดโลกฟื้นตัวเราจะมุ่งสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและกลับมาเติบโตในระดับสากลเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำสื่อนอกบ้านในภูมิภาคอาเซียนตามแผนเดิม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ส.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top