คลังเผยผลจัดเก็บรายได้ 10 เดือนปีงบ 63 สูงกว่าเป้าเกือบ 5 พันลบ.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ค.63 สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (กิจการฯ) จำนวน 14,302 ล้านบาท

โดยส่วนใหญ่มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการประปานครหลวง ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 10 เดือน (1 ต.ค.62 – 31 ก.ค.63) จำนวน 170,776 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 4,987 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90% ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี สคร.ยังต้องมีการเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 ได้แก่

ลำดับที่รัฐวิสาหกิจ  เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน (ล้านบาท)
1สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล39,246
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)29,198
3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย28,619
4ธนาคารออมสิน18,000
5บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)10,500
6การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค6,715
7ธนาคารอาคารสงเคราะห์5,922
8ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร5,660
9การท่าเรือแห่งประเทศไทย4,020
10บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)3,891
11อื่นๆ19,005
รวม170,776
หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร.จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐ
ประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ส.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top