ADVANC เผยอนุญาโตฯสั่งจ่ายทีโอที 3.11 หมื่นลบ. คดีพิพาทพรีเพด-โรมมิ่ง

ADVANC เผยอนุญาโตฯ สั่งจ่าย TOT ราว 3.11 หมื่นลบ.พร้อมดอกเบี้ย คดีพิพาทพรีเพด-โรมมิ่ง ADVANC ไม่เห็นด้วยขอสู้ต่อ

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เปิดเผยว่า ตามที่ ADVANC และบมจ. ทีโอที ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 30 ก.ย.58 และวันที่ 30 พ.ย.58 ตามลำดับ โดยทีโอทีได้เรียกร้องให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 จำนวน 62,774 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาต ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.44 กรณีการลดส่วนแบ่งรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน และครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.45 กรณีการหักค่าใช้จ่ายการใช้เครือข่ายร่วม (roaming) เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสำคัญทำให้ทีโอทีได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญาหลักนั้น

บริษัทแจ้งว่าในวันที่ 29 ม.ค.63 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งได้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (3 ต่อ 2) ให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือนนับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.58

บริษัทได้พิจารณาแล้ว บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นคำชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลางภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่ได้รับคำชี้ขาดต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด และบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ผลของคำชี้ขาดข้างต้นจึงไม่ได้กระทบต่อฐานะการเงินและสภาพคล่องของกิจการหรือความสามารถในการชำระหนี้ หากมีความคืบหน้าที่สำคัญของคดีนี้เป็นประการใดแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ม.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top