ททท. จัดแคมเปญ “ชนบทที่รัก Silver Age 5.0” ชวนนักท่องเที่ยวรุ่นใหญ่เที่ยวชนบท

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคัล จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยสมายล์ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เปิดตัวแคมเปญ “ชนบทที่รัก” Silver Age 5.0 ชู 16 ชุมชนวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับกลุ่มซิลเวอร์เอจ โดยได้เชิญผู้มีชื่อเสียงหลากหลายวงการร่วมโปรโมทชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักเดินทางรุ่นใหญ่ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับโครงการ Thailand Village Academy Season 2 ได้คัดเลือกแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนมาออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ให้ตอบโจทย์ความสนใจของกลุ่มซิลเวอร์เอจ เช่น ออกแบบกิจกรรม ออกแบบเมนูอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม ให้สอดคล้องความต้องการของกลุ่มซิลเวอร์เอจ เพื่อกระตุ้นหรือจูงใจให้คนวัยซิลเวอร์เอจเดินทางท่องเที่ยวไปยังชนบทอย่างมีความสุขและประทับใจ

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “กลุ่มซิลเวอร์เอจเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทรงพลังที่สุดของยุคนี้ ชอบเที่ยวและหากิจกรรมทำเพื่อให้ชีวิตมีสีสันอยู่เสมอ เป็นกลุ่มที่สนใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ชอบเสาะหาของกิน อาหารพื้นบ้าน โหยหาความเป็นธรรมชาติ ต้องการสัมผัสบรรยากาศชนบท เพราะได้ย้อนวันวานนึกถึงความสุขสมัยยังเด็ก โครงการ”ชนบทที่รัก” ได้เชิญกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยวรุ่นใหญ่ “ซิลเวอร์เอจ” จากหลากหลายวงการเข้าร่วมผลักดันแคมเปญนี้ โดยออกเดินทางท่องเที่ยว ช่วยโปรโมทชุมชน


ทั้งนี้ ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับนักเดินทางรุ่นใหญ่วัย “ซิลเวอร์เอจ” มี 16 ชุมชน ดังนี้

 1. กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จ. สุพรรณบุรี
 2. ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ. สมุทรสงคราม
 3. ชุมชนแหลมผักเบี้ย (ท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนใน) จ. เพชรบุรี
 4. ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ. ชลบุรี
 5. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย ระยองฮิ จ. ระยอง
 6. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จ. ระยอง
 7. ชุมชนบ้านโคกเมือง จ. บุรีรัมย์
 8. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเขมราฐ ลุ่มน้ำโขง จ. อุบลราชธานี
 9. ชุมชนศิลาเพชรโฮมสเตย์ จ. น่าน
 10. ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ จ. เชียงราย
 11. โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จ. เชียงราย
 12. ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ. เชียงใหม่
 13. กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ จ. สุราษฎร์ธานี
 14. วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จ. นครศรีธรรมราช
 15. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จ. กระบี่
 16. วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด จ. พัทลุง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top