สคร.เผยผลจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ 11 เดือนปีงบ 63 ที่ 1.82 แสนลบ.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนส.ค.63 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (กิจการฯ) จำนวน 11,512 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 11 เดือน (ต.ค.62 – ส.ค.63) จำนวน 182,288 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 10,645 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97% ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563

ลำดับที่รัฐวิสาหกิจเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน
1สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล42,521
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)29,198
3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย28,619
4ธนาคารออมสิน18,000
5บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)10,500
6บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)8,890
7การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค6,715
8การท่าเรือแห่งประเทศไทย6,230
9ธนาคารอาคารสงเคราะห์5,922
10ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร5,660
11อื่นๆ20,033
รวม182,288

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร.จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top