ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง OR เสนอขายหุ้นไม่เกิน 3 พันล้านหุ้น

รายงานข่าวจาก บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หลังจากที่ ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขอดังกล่าวแล้ว OR มีสิทธิจะเสนอขายหุ้น IPO ได้ภายใน 6 เดือนและต่ออายุได้อีก 6 เดือน โดยหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการทำการตลาดและตรวจสอบราคา รวมถึงการนำเสนอข้อมูลการลงทุน (โรดโชว์) เพื่อประเมินราคาเสนอขายหุ้นที่เหมาะสม แต่การเสนอขายหุ้นยังต้องรอดูสภาวะตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้นของโออาร์ในครั้งนี้ แบ่งเป็น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น (ไม่รวมจำนวนหุ้นส่วนเกินสำหรับการให้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน) โดย OR จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ PTT จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 2,400 ล้านหุ้นเสนอขายประชาชนทั่วไป ขณะที่จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 300 ล้านหุ้นรองรับการใช้สิทธิจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย (หากมีการใช้สิทธิ)

ขณะที่ PTT จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OR ด้วยการถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว

สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินของ OR ได้แก่ บล.ฟินันซ่า ,บล.เกียรตินาคินภัทร ,บล.บัวหลวง ,บล.กสิกรไทย และ บล.ทิสโก้

วัตถุประสงค์ในการระดมทุนของ OR ครั้งนี้จะรองรับการใช้เงินในช่วงปี 64-67 เพื่อขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ “ptt station” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ, ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน, การลงทุนคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน, ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุปสงค์ในตลาด, การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ หรือใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี)

OR ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีแบรนด์สถานีบริการน้ำมัน คือ ptt station และแบรนด์ร้านกาแฟ คือ คาเฟ่อเมซอน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของโออาร์ กล่าวว่า หลังจากที่ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขอขายหุ้น IPO แล้ว ก็จะนำเรื่องรายงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการของ ปตท. และคณะกรรมการของโออาร์ ส่วนระยะเวลาการเสนอขายหุ้นยังต้องรอดูสภาวะตลาดควบคู่กันไปด้วย เพราะจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อาจจะกระทบต่อการเดินทางไปโรดโชว์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ

ขณะที่การจัดสรรหุ้นโออาร์ให้กับผู้ถือหุ้นของปตท.นั้น ขึ้นอยู่กับทางปตท.ว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่ในส่วนของโออาร์ก็มีเป้าหมายที่จะกระจายหุ้นให้กับรายย่อย ผู้มีส่วนร่วม ลูกค้าทั่วประเทศได้เข้ามาถือหุ้นด้วย

สำหรับการดำเนินธุรกิจในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 นั้น ขณะนี้ยอดขายน้ำมันภาคพื้นดิน และธุรกิจนอนออยล์ เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ยกเว้นในส่วนของยอดขายน้ำมันอากาศยานที่ยังหดตัวเพราะไม่มีการเดินทางระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันโออาร์ยังพร้อมที่จะสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยพยายามเดินหน้าขยายสถานีบริการน้ำมันแห่งใหม่ควบคู่ธุรกิจนอนออยล์ เพื่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น รวมถึงจะมีการจ้างงานเพิ่มเพื่อขยายงานการค้าผ่านระบบออนไลน์ ดิจิทัล และการตลาด เพื่อขยายยอดขายของโออาร์ด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top