BGRIM เตรียมลงทุน 3.9 หมื่นลบ. พัฒนาโรงไฟฟ้า SPP 7 แห่งรวม 980 MW

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) แจ้งว่าบริษัทเตรียมลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ระบบพลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น (Combined Cycle Cogeneration Plants) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) รวม 7 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสุทธิรวม 980 เมกะวัตต์ (MW) มูลค่ารวมของเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการรวม 39,248 ล้านบาท โดยโครงการได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว และคาดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในปี 66

สำหรับ SPP ทั้ง 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนของเดิมเพื่อต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 5 โครงการ และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า) จำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานผ่านบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

  1. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด (BGPR1) จำนวน 1 โครงการ
  2. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด (BGPR2) จำนวน 1 โครงการ
  3. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (ABP1R) จำนวน 1 โครงการ
  4. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (ABP2R) จำนวน 1 โครงการ
  5. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด (BPLC1R) จำนวน 1 โครงการ
  6. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด (BPAM) (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เอสพีพี1 จำกัด) จำนวน 2 โครงการ

สำหรับการก่อสร้างบริษัทเจ้าของโครงการจะเข้าทำสัญญาด้านวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง (EPC Contracts) กับบริษัท Toshiba Plant Systems & Services Corporation และบริษัทย่อย (กลุ่ม Toshiba) และสัญญาบริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาวเครื่องกังหันก๊าซ (Long-Term Service Agreement of Gas Turbines) (LTSA) กับ Siemens Limited รวมทั้งสัญญาอื่น ๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง

การลงทุนโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินกู้โครงการ (project finance) จากสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง อีกทั้งบริษัทยังคงรักษาระดับความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีเงินสดในมือประมาณ 19,000 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เพื่อการลงทุนโครงการต่าง ๆ และรองรับการเติบโตในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.ย. 63)

Tags: , , ,