A ยกเลิกแผนขายอาคารสนง. หลังขายโครงการ Mega 1-2 หนุนมีสภาพคล่องเพิ่ม

บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา มีมติยกเลิกการจำหน่ายอาคารสำนักงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ารวม 260 ล้านบาท และยกเลิกการทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันระยะเวลาเช่า 10 ปี มูลค่ารวม 410.88 ล้านบาท

เนื่องมาจากบริษัทมีการจัดหาเงินด้วยวิธีอื่นควบคู่ไปด้วย คือบริษัทได้เข้าทำการจำหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาของโครงการคอนโดมิเนียมเอ สเปซ เมกา (โครงการ Mega 1) และโครงการคอนโดมิเนียมเอ สเปซ เมกา 2 (โครงการ Mega 2) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ส่งผลให้มีสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงต่อการชำระหนี้สินระยะสั้นที่จะครบกำหนดภายในไตรมาส 4/63

พร้อมกันนี้ได้ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 25 ก.ย.63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top