บ.ร่วมทุน PSTC-EGCO เซ็นสัญญาสินเชื่อ 7.8 พันลบ.สร้างคลัง-ท่อส่งน้ำมัน

บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,800 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างคลังน้ำมันและลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระยะเวลา 14 ปี และมีหลักประกันตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ TPN มีความคืบหน้าคิดเป็นประมาณ 48.11% ของโครงการทั้งหมด โดย PSTC ลงทุนใน TPN ผ่านบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (BIGGAS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย BIGGAS ถือหุ้นใน TPN ร่วมกับบมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ EGCO เปิดเผยว่า บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ EGCO ถือหุ้นอยู่ 44.6% ได้ลงนามสัญญาเงินกู้จำนวน 7,800 ล้านบาท กับธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ China Development Bank

โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางรวม 342.8 กิโลเมตร และมีกำลังการขนส่งต่อปีอยู่ที่ 5,443 ล้านลิตร สามารถขยายเพิ่มเป็น 7,330 ล้านลิตร ในอนาคต ทั้งนี้ ระบบท่อขนส่งจะเชื่อมต่อคลังน้ำมันของ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ในจังหวัดสระบุรี ไปยังคลังน้ำมันขนาด 142 ล้านลิตร ของ TPN ในจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 4/64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top