บอร์ด ธปท. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนง. และ กนส. มีผล 1 พ.ย.63

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

สำหรับคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ได้แก่ นายคณิศ แสงสุพรรณ, นายรพี สุจริตกุล, นายสมชัย จิตสุชน และนายสุภัค ศิวะรักษ์

ส่วนคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ได้แก่ นางกรรณิการ์ งามโสภี, นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์, นายพรชัย ชุนหจินดา, นางสาวภาวนา เนียมลอย, นายอายุสม์ กฤษณามระ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top