คลังชงครม.เคาะมาตรการคนละครึ่ง-เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ/ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอโครงการคนละครึ่ง และการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากเลื่อนเสนอเข้าที่ประชุม ครม. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เพราะคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่มีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์เป็นผู้ดูแลขอพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. อีกครั้งในวันนี้ เพื่อให้ทันตามที่กำหนดไว้ว่าจะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 1 ต.ค. นี้ ส่วนคนทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 16 ต.ค. นี้

ทั้ง 2 โครงการ เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยโครงการคนละครึ่ง เป็นการสนับสนุนเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนได้ไปซื้อสินค้า โดยกำหนดไว้ 10 ล้านคน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท และการสนับสนุนวงเงินลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 ครอบคลุม 14 ล้านคน วงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอที่ประชุมครม.เห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการถือบัตรไทยแลนด์ อีลิท ของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จำกัด โดยเน้นให้ผู้ที่ถือบัตรเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น แทนการดึงเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอจ่ายค่าตอบแทนให้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ช่วยงานป้องกันโควิด-19 เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้กับ อกม.โดยคาดจะเร่งจ่ายเงินงวดแรกภายในเดือนตุลาคมนี้

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นสอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

นอกจากนี้ ครม.จะมีการพิจารณาต่ออายุพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปอีก 1 เดือน หรือสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นต่อครั้งที่ 6 โดยเป็นการเสนอให้ครม.พิจารณาตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , , , , ,