ตลท.รับหลักทรัพย์ MICRO เข้าเทรด SET วันที่ 1 ต.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ ของบมจ.ไมโครลิสซิ่ง ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ MICRO เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ กำหนดวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขาย วันที่ 1 ต.ค.63 โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ และจำนวนหุ้นชำระแล้ว 935 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 935 ล้านบาท

MICRO ซึ่งทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน ได้เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 235 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2.65 บาท ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.63

บมจ. ไมโครลิสซิ่ง หนึ่งในผู้นำการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองเพื่อดำเนินงานเชิงพาณิชย์ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,477.75 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “MICRO”

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ยินดีต้อนรับ บมจ.ไมโครลิสซิ่ง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MICRO” ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

MICRO ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองเพื่อใช้ดำเนินงานเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังให้บริการสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจกว่า 25 ปี ปัจจุบันมี 12 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม รวมถึงมีเครือข่ายผู้ประกอบการเต๊นท์รถบรรทุกมือสองและนายหน้าจากทั่วประเทศกว่า 450 ราย ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วประเทศ

MICRO มีทุนชำระแล้ว 935 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 700 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 235 ล้านหุ้น เสนอขายให้บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนรวม 199.70 ล้านหุ้น และเสนอขายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ MICRO จำนวน 35.30 ล้านหุ้น ในวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ราคาหุ้นละ 2.65 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 622.75 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,477.75 ล้านบาท มีบริษัทที่ปรึกษา เอเซียพลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายวินิตย์ ปิยะเมธาง กรรมการผู้จัดการ MICRO เปิดเผยว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันและต่อยอดโอกาสในการขยายธุรกิจ พร้อมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน โดยมีเป้าหมายรักษาอัตราการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและพิจารณาสินเชื่อผ่านทาง Mobile Application ซึ่งจะช่วยให้ระยะเวลาแจ้งผลการอนุมัติวงเงินสินเชื่อรวดเร็วขึ้น

MICRO มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่

  • 1) กลุ่มครอบครัวคุณธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ถือหุ้น 58.30%
  • 2) กลุ่มครอบครัวเติมคุนานนท์ ถือหุ้น 4.70%
  • 3) กลุ่มครอบครัวจิโรธนภาส ถือหุ้น 4.50%

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนและขยายกิจการและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top