ไลอ้อน แอร์ ขยายเวลาพาคนไทยในจีนบินกลับฟรีถึง 10 ก.พ. นี้

นายอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขยายเวลาให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในประเทศจีนกลับสู่ประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเดิมถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ขยายเวลาเป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาของโครงการที่เริ่มนั้นกระชั้นชิด จึงเกรงว่าการประชาสัมพันธ์จะไม่ถึงคนไทย

สำหรับผู้โดยสารสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับมายังประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผู้โดยสารจะต้องมีสัญชาติไทย และถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ตในการแจ้งความประสงค์เพื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย
2. ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ผ่าน 2 ช่องทาง
2.1 สายพิเศษคอลเซ็นเตอร์ โทร +66 2529 9955 (สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. – 23.59 น.)
2.2 อีเมล์ flyhome@lionairthai.com
3. ผู้โดยสารจะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง
4. ผู้โดยสารจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น หรือไม่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อของไวรัสโคโรนา และผ่านการคัดกรองตามกระบวนการของท่าอากาศยานต้นทางในประเทศจีน
5. ผู้โดยสารที่แจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะต้องเดินทางในวันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
6. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้เที่ยวเดียวเท่านั้น (จากจุดบินที่สายการบินให้บริการจากประเทศจีนกลับมายังประเทศไทย)
7. สำรองที่นั่งฟรีได้ 30 ที่ ต่อ 1 เที่ยวบิน เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.พ. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top