สภาฯ คาดบรรจุวาระแก้รธน.iLawเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภา พ.ย. หลังตรวจรายชื่อแล้ว

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (iLaw) จำนวน 101,450 คนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง 8 วัน จากวันที่ยื่น 22 ก.ย.-30 ก.ย. จากกรอบเวลาในการตรวจสอบ 45 วัน และวันนี้ทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งข้อมูลเลขบัตรประชาชนของผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปยังกรมการปกครอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบว่ารายชื่อดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

หลังจากกรมการปกครองตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะส่งกลับมายังสภาฯ จากนั้นจะประกาศรายชื่อทางเว็ปไซด์ของสภาฯ และตรวจสอบรายชื่อได้จากสำนักเลขาธิการสภาฯรวมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อแต่ละคน เพื่อตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ และการคัดค้าน ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลา 30 วัน หากตรวจสอบเรียบร้อยประธานรัฐสภาก็บรรจุเข้าไปในระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภาภายใน 15 วัน

นายสมบูรณ์ คาดว่าร่างของภาคประชาชนคงจะสามารถบรรจุเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาในเดือน พ.ย.นี้ เชื่อว่าร่างกฎหมายเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนจะสามารถนำเขาสู่การพิจารณาได้ทันกับฉบับที่ส.ส.เสนอเข้ามาก่อนหน้า เพราะทั้ง 6 ญัตติที่เสนอมาก่อนหน้านี้ ยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของกรรมาธิการยังไม่ได้รับหลักการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (1 ต.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top