ทบ.ยืนยันใช้แพลตฟอร์มทวิตเตอร์อย่างสร้างสรรค์ปฏิเสธปฏิบัติการ IO

Army Spoke Team ทวีตชี้แจงกรณีที่ทวิตเตอร์เผยแพร่รายงานการระงับบัญชีผู้ใช้แพลตฟอร์มในประเทศไทยที่ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติด้านข้อมูลข่าวสารของทางการว่า ต้องตรวจสอบข้อมูลกับทางทวิตเตอร์และต้องดูในรายละเอียดด้วย แต่จากที่เห็นตามข่าวที่มีการเผยแพร่ขณะนี้ เป็นไปในลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้ ซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้แล้ววิเคราะห์สรุปว่า

มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพบกนั้น น่าจะเป็นข้อสรุปที่ไม่เป็นธรรมกับกองทัพบก เพราะการประมวลผลภาพรวมที่ขาดการวิเคราะห์เชิงลึก ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และไม่ได้มาจากบัญชีที่เป็นทางการของกองทัพบก ประกอบกับเป็นข้อมูลที่เน้นเรื่อง จำนวน, ความถี่, การแฮชแทคต่างๆ ที่บุคคลทั่วไป สามารถกระทำในลักษณะดังกล่าวได้โดยอิสระ

สำหรับกองทัพบกเองมีการใช้งานทวีตเตอร์เพื่อการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ระหว่างกองทัพบกกับสาธารณะ และกับกำลังพลภายในองค์กร เป็นทวีตเตอร์ในนามหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและโดยหน่วยทหารที่จัดทำขึ้นเอง ซึ่งข้อมูลที่ถูกนำเข้าในระบบเป็นความจริง เป็นการสื่อสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น การบรรเทาสาธารณภัย และการบริการภาครัฐ ความคืบหน้าในภารกิจต่างๆ ของกองทัพบก ซึ่งสามาถติดตามหรือเข้าไปรับชมได้ในทวิตเตอร์ ชื่อบัญชี “@armypr_news” ซึ่งผู้ที่ติดตาม จะทราบว่าเป็นข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ส่วนคนที่ยังไม่เคยเข้ามาเยี่ยมชมสามารถเข้าไปติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ รวมถึงในแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างเป็นทางการของกองทัพบกด้วย เช่น เพจเฟซบุ๊ค “ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก”, เว็บไซต์ www.rta.mi.th, Official line “กองทัพบก”

อย่างไรก็ตาม เรื่องการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ยืนยันไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพราะไม่ใช่ภารกิจหรือวัตถุประสงค์ในการใช้แพลตฟอร์มทวิตเตอร์ของกองทัพบก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (9 ต.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top