คนไทยกังวลโควิด-19 กลับมาระบาดใหม่ ค่าครองชีพสูง หวังให้ศก.กลับมาดี

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “สุข ทุกข์ คนไทย” เนื่องในวันที่ 10 ตุลาคม เป็นวันสุขภาพจิตโลก โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,189 คน พบว่า

เรื่องที่มีความสุขมากที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือ ไม่ติดเชื้อโควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาคือ ใช้ชีวิตได้ปกติขึ้น ไม่ต้องกักตัว ล็อคดาวน์ คิดเป็นร้อยละ 55.0 และมีชดเชยวันหยุดยาวหลายเดือนได้เที่ยวได้อยู่กับครอบครัว คนรัก มากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.5

ส่วนเรื่องที่มีความทุกข์มากที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือ กลัวการแพร่ระบาดรอบ 2 และกลัวติดโควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ข้าวของราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 46.3 และเงินเดือน รายได้ลดลง ไม่มีโบนัส คิดเป็นร้อยละ 30.6

เมื่อถามว่าปัจจุบันปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เรื่องใดที่ทำให้ท่านเครียด วิตกกังวล มากที่สุดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 เห็นว่าเป็นปัญหาข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง รองลงมาร้อยละ 46.7 เป็นปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และร้อยละ 43.6 เป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การชุมนุม

สุดท้ายเมื่อถามถึงความหวังที่อยากได้มากที่สุดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.1 อยากให้เศรษฐกิจดีมีเงิน มีทองใช้มากกว่านี้ รองลงมาร้อยละ 57.6 อยากให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม บังคับใช้เท่าเทียมกัน และร้อยละ56.1 อยากให้บ้านเมืองสงบ ปลอดภัย ไร้การจี้ปล้น อาชญากรรม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ต.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top