THAI เผยผลประชุมร่วมฝ่ายบริหาร-พนง. พร้อมร่วมมือเดินหน้าฟื้นฟูกิจการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า การประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน (Staff Meeting) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา เป็นการให้ข้อมูลพนักงาน และสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ สถานะเงินสด กระบวนการเจรจากับเจ้าหนี้ ความคืบหน้าโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อการบินไทย และการหารายได้ในระหว่างหยุดทำการบิน

บริษัทยังให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนของแผนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทแก่พนักงาน โดยนายสหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฏหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การฟื้นฟูกิจการการบินไทยภายใต้กฏหมายล้มละลาย” โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ หลังจากที่ศาลพิจารณาให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน เจ้าหนี้ต้องมาแสดงตัวขอรับชำระหนี้ ผู้ทำแผนมีเวลา 3 เดือน ขยายได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ เนื้อหาของการฟื้นฟูกิจการที่มักจะเกิดขึ้น ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างทุน และการปรับโครงสร้างองค์กร

นอกจากนี้ภายหลังจากการประชุม Staff Meeting ในช่วงบ่าย ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ เข้าพบหารือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ ประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารในช่วงที่บริษัทกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ประเด็นการดำเนินงานของสายการบินไทยสมายล์ รวมถึงการยื่นข้อเรียกร้องของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะขอแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ให้พนักงานที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก ให้สามารถรับเงินสมทบที่สะสมไว้ เพื่อพนักงานจะนำเงินดังกล่าวมาแก้ไขสถานการณ์การเงินที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ การประชุมมีบรรยากาศเป็นไปในทางที่ดี และการหารือกับตัวแทนสหภาพการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์เป็นที่เข้าใจ ซึ่งตัวแทนสหภาพฯ ได้รับทราบในประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจนขึ้นและจะมีการร่วมมือ ร่วมใจและรวมพลังกับพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้ การบินไทยและบริษัทในเครือ รอด และก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งมั่นคงและรุ่งเรืองต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ต.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top