DHOUSE เคาะราคา IPO ที่ 0.60 บ./หุ้น ขาย 16-20 ต.ค. 63

บมจ.ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 217.20 ล้านหุ้น ที่ 0.60 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย 130.32 ล้านบาท และมีระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 16, 19-20 ต.ค.63 โดยจำนวนหุ้นที่เสนอขายคิดเป็น 25.86% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ของ DHOUSE มี บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีผู้จัดจำหน่ายร่วมอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย บล.โกลเบล็ก บล.เคทีบี ( ประเทศไทย) บล.ทรีนีตี้ บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย)

สำหรับมูลค่าตามราคาบัญชี (book value) 0.58 บาท/หุ้น กรณีคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 361.85 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญปัจจุบันก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เท่ากับ 622.80 ล้านหุ้น

ขณะที่ราคาเสนอขาย หุ้นละ 0.60 บาท พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 19.87 เท่า ซึ่งหากเทียบจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กที่มียอดขายต่ำกว่า 1,000 ลบ และมีรายได้หลักจากการขายแนวราบ ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียน 2 แห่งที่นำมาคำนวณค่าได้ โดยมี P/E เฉลี่ยอยู่ที่ 50 เท่า

วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาด ในโครงการพฤกภิรมย์ โครงการ U Park และโครงการแกรนด์ บิซ 2 จำนวน 60 ล้านบาท ใช้เงินในปี 63-64 และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 20 ล้านบาทในปี 63, เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 35.41 ล้านบาท ในปี 63-64 รวมเป็นเงิน 115.41 ล้านบาท

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า DHOUSE เป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ.มหาสารคาม อีกทั้ง อสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก จากอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและเศรษฐกิจในจังหวัด ทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง คาดว่า DHOUSE จะสามารถสร้างการเติบโตได้ภายหลังระดมทุน

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวว่า DHOUSE มีรูปแบบโครงการทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ ในทำเลศักยภาพที่ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานศึกษา ถนนเชื่อมเมืองสายหลัก และเขตพื้นที่หน่วยงานราชการ อีกทั้งบริษัทมีที่ดินรอพัฒนาในโซนใกล้มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ด้านนายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ DHOUSE เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในจังหวัดมหาสารคาม แม้จะเป็นแค่เมืองรองแต่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา โดยที่ดินที่บริษัทเลือกใช้ในการพัฒนาโครงการจะเน้นทำเลที่ใกล้สถาบันการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคามก็ยังไม่รุนแรงมากนัก ซึ่งบริษัทนับเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่เข้าไปบุกเบิก และในอนาคตจังหวัดมหาสารคามยังสามารถสร้างการเติบโตได้อีก

ณ สิ้นไตรมาส 2/63 บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) จำนวน 26 ล้านบาท และมีที่ดินเปล่าในมือประมาณ 74 ไร่ มูลค่า 500 ล้านบาท โดยมีราคาประเมินอยู่ที่ 700 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอรองรับการพัฒนาโครงการไปอีก 3 ปีข้างหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ต.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top