ทีเส็บเผยแผนปฏิบัติการปีงบฯ 64 เน้นฟื้นฟูธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ได้เปิดเผยแผนปฏิบัติการประจำปีงบการเงิน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ของไทย พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไมซ์วิถีใหม่ เติบโตอย่างยั่งยืน”

แผนดังกล่าวจะเน้นไปที่กลยุทธ์ 4 ด้านด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ การดึงดูดอีเวนต์จากนานาชาติ การใช้นวัตกรรม และการพัฒนาระบบนิเวศไมซ์ในมีความแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ทีเส็บตั้งเป้าดึงนักเดินทางไมซ์จำนวน 10.4 ล้านคน และสร้างรายได้ 6.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 3.5% ของการเติบโตของทั้งสองภาคส่วน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 เมื่อเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศก็เริ่มฟื้นตัว เพราะมีมาตรการกระตุ้นการจัดงาน และผู้จัดงานก็มีความพร้อม ขณะเดียวกัน งานที่จัดมีผู้เข้าร่วมแบบออนไลน์ 55.4% หรือ จำนวน 375,094 คน และออฟไลน์ 44.6% หรือ จำนวน 302,312 คน แสดงว่าการที่ทีเส็บนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดงานให้ผลลัพธ์ที่ดี

ขณะเดียวกัน ทีเส็บยังได้สานต่อโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” โดยอัดฉีดงบเพิ่มเติมอีก 10 ล้านบาทในช่วงไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2564 (ต.ค.-ธ.ค.) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐและเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ

อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2563 ประเทศไทยมีนักเดินทางไมซ์รวมทั้งสิ้น 10,456,899 คน รวมรายได้ 61,317 ล้านบาท โดยเป็นนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ 500,090 คน สร้างรายได้ 2.98 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มประชุมองค์กรจำนวน 149,638 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำรายได้สูงสุด 9.4 พันล้านบาท ตามมาด้วยกลุ่มประชุมวิชาชีพจำนวน 139,639 คน รายได้ 8.3 พันล้านบาท กลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจำนวน 122,102 คน รายได้ 5.6 พันล้านบาท และกลุ่มงานแสดงสินค้าจำนวน 88,711 คน รายได้ 6,464 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ต.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top